Annonsering – kart og guider

Ved "annet format" spesifiser annonsens størrelse under:
Ved "annet format" spesifiser annonsens størrelse under:
Betalingsbetingelser: Pr. 15 dager netto. Etter forfall beregnes 1,2 % rente pr. mnd. Beløpet er eks. mva - frakt7porto kr. 65,- Dersom annonse materiell ikke er mottatt innen oppgitt frist, har CityGuide AD rett til å trykke annonsen i henhold til foreliggende informasjon.