Prosjekt 2021: Touch Me Not


Fra juni- august
ved Olavskilden, Marinen

Touch Me Not er en del av Prosjekt 2021, som er fem midlertidige kunstprosjekter i Midtbyen, i regi av NTNU, Trondheim kommune, og Midtbyen Management.

Skulpturen Touch Me Not  står ved den historisk symbolske Olavskilden, bortgjemt plassert på et sted som berører. Den syntetiske lukten fra kuben inviterer deg til å undersøke og overveie; Kan man vaske seg med den? Hvorfor heter den Touch Me Not?

Å observere forfall er en sentral del av dette arbeidet. Materialet skulpturen er laget av står for forgjengelighet og forbruk. Været vil tære på den. Noen kommer helt sikkert til å bryte reglene. Deres våte fingre vil glatte ut kuben og etter hvert viske ut de skarpe kantene. Skulpturen vil til slutt formes av alle de komplekse hendelsene som har skjedd i løpet av dens levetid, og som vil sette sine avtrykk på skulpturens overflate.

 

Alle kunstprosjektene er gratis og åpne for publikum i perioden juni til ut august.

Se nettsiden for detaljer om tid, sted og billetter. 


Admission

https://www.ntnu.no/helse/prosjekt2021/touch-me-not


31 July

@ 12:00


AboutCompany

Prosjekt 2021: Touch Me Not

Phone

Email

Address