Tromsø


Galleries


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 958 06 119
kontakt@loneslydahl.com
Facebook
Instagram
Website
Strandgata 34, 9008 Tromsø


Share this page


Atelier Lone Slydahl


Landskap er et sentralt tema i mine motiv. Det være seg menneskets indre landskap og følelsene vi bærer på, så vel som det ytre landskap og skjønnheten vi er omgitt av.

Utrykket mitt gjenspeiler en søken etter håp og sjelefred i kontrastfylte omgivelser, og er en påminnelse på det kraftfulle lyset vi alle har i oss og er omgitt av.

Et budskap om viktigheten av et indre og ytre liv i balanse, og å se oss selv som en helhet i et større, sammensatt landskap.