Trondheim


Galleries


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
Website
Bispegata 9A Trondheim


Share this page


Trondhjems Kunstforening


Trondhjems Kunstforening er en medlemsforening som ble stiftet i 1845 av Lars Hansen og J. C. Dahl. Foreningens formål er å vise, formidle og støtte norsk samtidskunst, samt å være en møteplass for kunst, kultur og debatt.

UTSTILLINGSPROGRAM 2018:

1.etasje:
25.01 – 11.03 Andre Premisser (hele huset), konsept
17.03 – 29.04 Bjørn Bratsberg, maleri
03.05 – 19.08 Tian Miller, maleri og tegning
23.08 – 25.11 Per Formo (hele huset), maleri
01.09 – 23.09 Jødisk Kulturfestival, utstilling
01.12 – 20.01 Desemberutstilling 2018 (medlemsutstilling)

2.etasje
25.01 – 25.02 Andre Premisser (hele huset), konsept
15.03 – 22.04 Joakim Blattmann (i samarbeid med Meta.Morf)
26.05 – 17.06 Åpent hus

SOMMERFERIE (stengt i juli)

23.08 – 23.09 Per Formo (hele huset), maleri
24.09 – 30.09 BASTARD festival
11.10 – 04.11 Marit Roland + Nina Grieg, papir
15.11 – 16.12 Vigdis Haugtrø, installasjon og utstilling

Grunnlagt 1845 etter initiativ fra maleren Lars Hansen og på oppfordring av professor J. C. Dahl. I 1846 holdt foreningen sin første utstilling, i Stiftsgården. Hovedattraksjonen på utstillingen var A. Tidemands Gudstjeneste i en norsk Landskirke, som var bestilt av konsul Einar Gram. Foreningens første bilde var Adolph Tidemands Juleskikk.


Foreningen hadde opprinnelig plass i lånte lokaler, ofte Stiftsgården. Den hadde 1881–1930 lokaler i Trondhjems Sparebank. Foreningen oppførte sin egen bygning på det gamle Statsarkivets plass i Bispegata 1929–30 (ark. Peter Daniel Hofflund). Bygningen er oppført i murstein, og inneholder bl.a. flere utstillingssaler og har også kontorplass og magasiner. Bygningen ble 1991 tilbygd et atriumbygg over en tidligere gårdsplass (ark. Ola Steen arkitektkontor ved Svein Wolle). Hofflunds bygning ble 1931 tildelt Houens fonds diplom for god arkitektur, og nybygget fikk 1991 samme heder.

Kunstforeningen ble omorganisert 1996, og et nytt kunstmuseum ble opprettet (Trondheim Kunstmuseum). Foreningen er bevart som en medlemsorganisasjon.