Oslo


Transport


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 61 27 90 88
Website
Rådhusgata 5, 0151 Oslo


Share this page


Entur


flag no Entur er hele Norges reiseplanlegger

Nå kan du søke etter reiser og få alternativer basert på hele Norges kollektivtilbud. Reiseplanleggeren setter sammen reiseforslagene som passer best for deg.

Reis med buss, tog, ferge, trikk, bane og fly. Entur søker på tvers av alle transportmidler — i alle fylker. Du trenger ikke forholde deg til navn på stoppesteder, bare søk på adressen du skal reise til, så fikser vi resten. Vårt mål er å gjøre det enklere å reise kollektivt — i hele Norge.
Entur er Norges hub for kollektivdata

Entur er et 100 % statlig eid selskap som jobber for å koble kollektiv-Norge sammen.

Vi har fått vårt oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og reiseplanleggeren er bare den synlige delen av jobben vi gjør. Vi moderniserer grunnløsningene som har eksistert for kollektiv-Norge og samler hele landets rute- og reisedata på et standard format.

Alt vi samler inn, deler vi fritt og åpent til alle, slik at det blir enklere å lage nye, innovative tjenester rundt kollektivtransporten. For mer informasjon, se entur.org.