Larvik & Stavern


Museums & Attractions


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 468 70 400
servicesenter@forsvarsbygg.no
Facebook
Website
Kronprinsens gt. 1, 3290 Stavern

Fredriksvern verft er åpen hele døgnet, og det er gratis inngang til festningsområdet. Gallerier, museer og arrangementer har egne åpningstider og priser.

Share this page


Fredriksvern Verft


Fredriksvern verft er en maritim kulturarena med et mangfold av opplevelser og unik historisk atmosfære. Flere gallerier og museer har sin virksomhet her, og fyller «Kunstnerbyen Stavern» med kunst og aktiviteter hele året. Nærhet til skjærgårdsnatur og flotte badeplasser, rik historie og sentral beliggenhet midt i Stavern sentrum, gjør Fredriksvern verft til et yndet reisemål både for lokalbefolkningen og turister.

Historien
Fredriksvern verft representerte Danmark-Norges sjømilitære tyngdepunkt i Norge under dansketiden. Hovedoppgaven var å bygge og utruste en flåteavdeling som kunne stå imot den svenske flåten som opererte her, samt å understøtte rask forflytning av hærstyrker. Det er bygget over 50 større fartøy ved verftet. Det aller største var fregatten Christiania som stod ferdig i 1774. Etter unions-oppløsningen fra Danmark i 1814 fikk Fredriksvern verft status som Norges hoved-marinebase. Verftet ble sentrum for den maritime militære virksomheten i Norge, og hadde betydelig kompetanse på alle områder innen fartøybygging, sjømannskap og operativ sjømilitær virksomhet. Flere av dagens kjente institusjoner ble opprettet ved Fredriksvern, blant annet Telemarkske Regiment, Sjøkrigsskolen og Kongelig Norske Marines Musikkorps (Marinemusikken). Fredriksvern verft er det eneste festningsverk i Norge som gjennom tidene har huset alle forsvarsgrener (Sjøforsvaret, Hæren, Luftforsvaret og Heimevernet). Helt siden 1750 og frem til 2002 var det militær aktivitet ved anlegget.