Trondheim


Museums & Attractions


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 400 22 611
rustkammeret@museum.mil.no
Website
Kongsgårdsgata 1D, 7013 Trondheim


Share this page


Rustkammeret


Forsvarsmuseet Rustkammeret er et museum, som vektlegger Trøndelags militære historie. I tillegg tar utstillingene for seg hjemmestyrkenes aktivitet i regionen under andre verdenskrig.

Rustkammeret som begrep stammer fra middelalderens borger og slott.

Rustkammeret var det rommet hvor blankvåpen, rustninger og etter hvert håndskytevåpen ble lagret og reparert.

Forsvarsmuseet Rustkammeret som museum kan føres tilbake til den historiske våpensal, innredet 1826 i Østhuset. Rustkammeret er et av de aller eldste museer her i landet, og var fram til 1930 plassert i Herresalen og i et hvelvet rom inntil regalierommet. I 1932 fant det sted en mer høytidelig åpning av Rustkammeret som museum. Museet var da lokalisert til Bakeriet, den østre delen av Erkebispegården. Etter betydelige restaureringsarbeider i 1950- og 60-årene kunne de nåværende utstillingslokaler i Feltfløyen og Vekthuset åpnes i 1968.