Oslo


Activities


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
940 90 151
mail@standtall.no
Website


Share this page


Standing Tall


STANDING TALL handler om å stå med løftet hode og rak rygg. Det handler om å ha integritet, vite hvem man er, hva man ønsker og hvordan man skal få det til. Dette er verdifullt, både for individer og organisasjoner, men det krever åpenhet, refleksjon og en strukturert tilnærming.

Vi leverer med en underliggende tro på at folk trenger å STAND TALL for å levere godt, nå sine mål og ha gode opplevelser underveis. Vi tror på engasjement og konfidensialitet i prosessen med å bygge tillit og få til utvikling og fremgang. Både for enkeltindivider og for organisasjoner.

Har du spørsmål eller ønsker å snakke om hvordan vi kan hjelpe deg, ta kontakt på tlf.nr. 90 94 36 54 eller mail@standtall.no

Organisasjonsutvikling
Vi bidrar og støtter i organisasjons-utviklingsprosesser. Spesielt i små og mellomstore bedrifter kan vi bidra med støtte til ledere slik at de får sine medarbeidere med på laget. På den måten vil sannsynligheten for å nå forretningsmål øke. Det er da viktig å se på både systemer, strukturer og bedriftens kultur. Ved å legge til rette for at ansatte skal kunne utvikle seg og vokse.

Coaching
Vi i STAND TALL er alle sertifiserte coacher og har mange års erfaring fra ledelse. Coaching er en metode for å bygge bevissthet, tydeliggjøre mål og oppnå varige endringer. Vi bruker ulike teknikker og verktøy som fører til refleksjon, økt motivasjon, gjennomføringskraft og til slutt måloppnåelse og forbedringer. Samtalene fokuserer på personlige ressurser på å oppnå de viktigste forbedringene.

Personlighetstester
Personlighets- og preferansetester er kraftfulle verktøy for refleksjon og utvikling. Vi i STAND TALL bruker disse testene på en konstruktiv og positiv måte, slik at man bedre kan forstå seg selv og sitt potensiale, ikke for å sette seg selv i en bås. Vi tror på det gode i mennesket, at det er en positiv intensjon bak våre handlinger. Brukt riktig fører disse verktøyene til refleksjon og økt bevissthet.