Oslo


Galleries


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 955 57 278
Website
Briskebyveien 42, 0259 Oslo


Share this page


Galleri Albin Upp


Galleri Albin Upp har flere store, åpne og lyse utstillingsrom. Både i glasspåbygget til det gule huset og på gateplan i den tilstøtende teglsteinsbygningen. I tillegg har vi et mindre, mer intimt utstillingslokale i kjelleretasjen i det gule huset. Galleriet er åpent for bildende kunst, kunsthåndverk og foto, men er også tilgjengelig for andre kunstneriske uttrykk.

Galleri Albin Upp drives som et utleiegalleri. Det innebærer at det betales en leie, men det beregnes ikke provisjon av salget. Utstiller må ha en viss kunstnerisk bakgrunn. Det vil bli foretatt en kunstnerisk vurdering av arbeidene før eventuell avtale om utstilling. Leieperioden er to uker eller mer. Under utstillingsperioden må kunstneren selv stå for vakthold i galleriets åpningstider. Utstiller må markedsføre egen utstilling, men galleriet vil også bistå med dette. Søknad om utstillingsplass med CV og bilder (i JPG-format) kan sendes oss på e-post. Se kontaktinformasjon her.