Oslo


Galleries


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 941 81 249
+47 905 94 117
ah@gallerisemmingsen.no
Facebook
Instagram
Website
Niels Juels gate 50, 0257 Oslo.

E-mail to the gallery:

Share this page


Galleri Semmingsen


Galleri Semmingsen har fokus på nordiske kunstnere og er ute etter å finne essensen i den skandinaviske samtidskunstscenen. Siden åpningen i 1999 har tyngden ligget hos maleriet som uttrykksform, men galleriet representerer også kunstnere som fordyper seg i fotografi, skulptur og papirarbeider. Uttrykkene er fra det helt konseptuelle til det klassisk figurative. For oss er det viktig å samtale med de besøkende og galleriet har gjennom årene oppnådd en trofast kundekrets. Vi hjelper dere med helheten, tørk støv av gamle arveklenodier og ominnram gammel grafikk og foto, kombiner de med nye ervervelser. Slik blir samlingen til en større fortelling, slik glemmer eller gjemmer vi ikke vår historie.

“Den brede interessen jeg har for kultur, musikk og design – men aller mest for billedkunst har vært min drivkraft. Det har styrt mine valg av galleriets kunstnere og det er en glede for meg å videreformidle dette til et interessert og entusiastisk publikum. Alle har ulike innfallsvinkler til kunstens verden, og det er galleristens rolle å vise vei. Min oppvekst blant naturens energier, krefter og minner sitter i og kan aldri vike” Astrid Hilde Semmingsen

Galleri Semmingsen highlights Nordic artists, and has since the opening in 1999 sought to fint the essence of Scandinavian Contemporary Art. The painting as a form of expression is what we most often focus on, but the gallery represents a number of artists who express themselves through photography, sculpture and paper works. We represent art in a various of price ranges, covering Conceptual Art through to the classically figurative.