oslo


galleries


Opening hours
Monday
Tuesday
Wednesd
Thursday
Friday
Satutday
Sunday
+47 458 34 426
Facebook
Website
Kongens gate 2, 0153 Oslo

Galleri LNM


LNM er en landsdekkende medlemsorganisasjon for profesjonelle kunstnere som arbeider med maleri. Organisasjonen ble etablert i 1968 for å fremme malernes interesser og inngår som en av grunnorganisasjonene i Norske Billedkunstnere. Les mer om LNMs historikk under. LNMs galleri ligger i Kongensgate 2, med inngang fra Bankplassen, sentralt i Kvadraturen. Årlig vises 11 utstillinger som avspeiler bredden i norsk samtidsmaleri. I tillegg har galleriet en salgsavdeling som formidler arbeider fra medlemmene uavhengig av de løpende utstillingene.

Galleriet mottar driftsstøtte fra Kulturrådet. LNM har i dag over 550 medlemmer. LNMs arkiv dokumenterer medlemmenes produksjon. LNM kan bistå med private og offentlige konsultasjoner til utsmykningsoppdrag.

Velkommen til LNM på Bankplassen!