Oslo


Galleries


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 23 35 89 40
ng@norske-grafikere.no
Facebook
Instagram
Website
Tollbugata 24, 0157 Oslo


Share this page


Norske Grafikere


Norske Grafikere er en landsdekkende forening for yrkesaktive grafikere, og et visningssted for samtidsgrafikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Foreningen ble stiftet i lørdag 15. november 1919. Tilstede på stiftelsesmøtet var blant andre Edvard Munch, Erik Werenskiold og Harald Sohlberg. Hensikten var å gjøre grafikken kjent som egen kunstart og bedre kunstnernes situasjon.

Med Anne Breivik som styreleder etablerte Norske Grafikere det første kunstnerstyrte galleriet med statlig støtte i 1972. Her kan man oppleve mangfoldet av grafiske uttrykksformer, gjennom utstillinger og det store og varierte utvalget av grafiske arbeider fra foreningens medlemmer.

Norske Grafikere består av over 300 yrkesaktive grafikere. Med ca 5000 trykk i galleriet har vi landets største samling samtidsgrafikk og et stort utvalg unge nyutdannede grafikere. Opptakskriteriene i foreningen er strenge og derfor er det et kvalitetsstempel og en anerkjennelse å bli tatt opp som medlem.

Foreningens griff ble laget i 1925 av Kristofer Eriksen Ganer. Griffen er en blanding av en ørn og en løve, og den har lange klør som er større enn det største horn. Den kom fra Asia, fra ett av de land som de hellige tre kongene kom fra. En av kongene hadde med seg som gave et drikkehorn, som var laget av en griffs klo. Det skal være helt sant …

Siden har griffen betegnet årvåkenhet og aktpågivenhet.