Oslo


Galleries


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
23 23 41 50
Facebook
Website
Kirkegata 5, 0153 Oslo


Share this page


Kunstverket


Kunstverket Galleri ble etablert i 1989 og er i dag en av Nordens ledende gallerier for grafikk. Galleriet satser primært innen nordisk grafikk, med et særlig fokus på etablerte norske samtidskunstnere som, i tillegg til sine primære uttrykk, har vist en interesse og et talent for å arbeide med grafikk som medium. Med tre hovedavdelinger: galleri, edisjon og utsmykning, har Kunstverket som mål å fremme grafikk som en viktig kunstnerisk uttrykksform på samtidskunstscenen.

Utstillingsprofil og formål


Kunstverket Galleri har som formål å fremme grafikk og andre arbeider på papir ved å skape og promotere utstillinger som viser de fremste grafikerne i Norden. Utstillingsprofilen legger vekt på å bringe noe unikt til hver utstilling; vise publikum at grafikk er et uavhengig kunstnerisk uttrykk på samtidskunstscenen.

Utstillingene skiftes ut månedlig, for å skape et dynamisk program som kontinuerlig viser aktuelle kunstnere innen grafikk og arbeider på papir. Hovedfokuset ligger på separatutstillinger med etablerte kunstnere som viser nye arbeider og, for dem, nye teknikker. Ved å invitere og utfordre kunstnerne til å fokusere på nye teknikker, vil utstillingene profileres som noe annet enn et vanlig grafikk-galleri. 

Én gang i året fokuserer vi på en gruppeutstilling basert på bevegelser på samtidskunstscenen. Gruppeutstillingene har som formål å vise flere kunstnere innenfor samme sjanger, eller faller under et helhetlig konsept som Nordisk Grafikkmønstring, for å vise trender fra de nordiske kunstscener. Et eksempel på en slik utstilling er Fire Grafiske Fortellinger gjennomført i 2012; en utstilling laget i samarbeid med Finsk-Norsk Kulturinstitutt, som introduserte Tiina Kivinen som samme år ble presentert som den første prisvinner av den nyetablerte Queen Sonja Nordic Art Award. Denne ble fulgt opp med en separatutstilling høsten 2013, med nye verk laget i etterkant av prisutdelingen.

Galleriets grafikkavdeling har Nordens største utvalg av samtidsgrafikk, og representerer nær 400 nasjonale og internasjonale kunstnere, de fleste representert ved respektive nasjonale kunstinstitusjoner. Gjennom vår edisjonsvirksomhet samarbeider vi aktivt med nordiske kunstnere og grafikkverksteder. Kunstverkets medarbeidere holder seg kontinuerlig oppdatert på trender, utvikling og nyheter i bransjen. All kunst som formidles skal ivareta følgende verdier:

Kvalitet: all kunst som blir formidlet fra Kunstverket skal være av høy kvalitet. Kunstnere vi representerer skal som en hovedregel være utdannet på akademinivå, og være kjøpt inn av sentrale nasjonale og/eller internasjonale institusjoner.
Originalitet: galleriet søker å ivareta de høyeste faglige og etiske standarder.
Varighet: kunst som formidles skal ha en varighet og langsiktig verdi.

Vår utsmykkingsavdeling har bred kompetanse med innpassing av kunst i arkitektoniske miljøer, og forholder seg til alt fra plassering av enkeltarbeider til mer omfattende prosjekter med integrert kunst. Vårt utgangspunkt er at en utsmykking skal sees i forhold til intern miljøskapning og ekstern profilering av bedriften.

I vårt arbeid med utsmykking benytter vi oss av vårt brede kontaktnett av kunsnere, og leverer alt fra maleri, foto, skulptur, tekstil, keramikk, glass, installasjoner og grafikk.