Oslo


Galleries


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 22 37 77 80
Facebook
Website
Hekkveien 5, Oslo, Norway


Share this page


Norsk Billedhoggerforening


Norsk Billedhoggerforening (NBF) ble stiftet i 1946 og er en landsdekkende kunstnerorganisasjon og kunstfaglig kompetansesenter for skulptur. Siden 1967 har NBF holdt til i Villa Furulund, i Hekkveien 5 i Oslo. Villa Furulund inneholder tre visningsrom på til sammen 110 kvm i tillegg til formidlingsrom, kontor, hybel til utleie og studioleilighet. Skulpturparken som omkranser huset er på hele 4 mål. NBF har rundt 400 medlemmer og omfatter flesteparten av alle profesjonelle billedkunstnere som jobber innenfor fagfeltet skulptur; på tvers av sjangere og kunstnerisk posisjon. NBF dekker og representerer hele det tredimensjonale feltet. Etter 2 års oppgradering åpnet NBF i 2018 et profesjonelt galleri for tredimensjonal kunst i Villa Furulund.
GALLERIET.

Norsk Billedhoggerforening ønsker å være en premissleverandør innenfor tredimensjonal kunst i Norge. Vårt galleri skal presentere nye talenter og kunne peke på nye tendenser og visuelle sjangre innfor fagfeltet i tillegg til å kunne vise historiske verk i nye aktuelle kontekster. Programmet i NBFs galleri bestemmes av et galleriråd som består av daglig leder, kurator, styreleder og styremedlem fra NBF, samt to eksterne kunstfaglige oppnevnte. Parken rundt huset brukes til kuraterte utstillinger i dialog med visningsrommene innendørs. Utstillingsprogrammet ledsages av tilhørende formidlingsprogram med kunstnersamtaler, debatter, workshops og foredrag.