Trondheim


Shopping


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 73 87 38 80
finekart@emap.no
Facebook
Website
Vegamot 4B, 7049 Trondheim


Share this page


Fine kart


Fine kart er eMap sin portal for salg av dekorative veggkart. Det kartografiske arbeidet er utført av vår kartograf på forhånd i utvalgte områder med enkel layout klare til trykk. Kartene oppdateres med jevne mellomrom (syklus på inntil 5 år). Selve trykken utføres ved bestilling (print on demand).

eMap har erfaring med kartproduksjon så langt tilbake som til slutten av 1980-tallet og har vært (og er fremdelese – mer vi) en pionér på feltet. Vi har vunnet flere priser for vår kartografi, sist publikumsprisen ved kartutstillingen ved Geomatikkene i 2021.

Veggkart:
Fjellkart • Nasjonale Kart • Retrokart • Hyttekart • Fylkeskart • Internasjonale kart

Kartbøker:
Trondheimsregionen, kartbok• Ålesund, kartbok

Papirkart:
Turkart • By- og adressekart • Sykkelkart

Les mer om oss på våre hjemmesider.