Trondheim


Shopping


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 73 52 26 58
Facebook
Munkegata 37, 7011 Trondheim


Share this page


Gullgalleriet


flag en Gullgalleriet (The Gold Gallery) is one of Trondheim’s only two goldsmiths. We design and make jewelry to order – it is also possible to use the customer´s own gold. We do repairs, as well as insertion of diamonds and other stones. We make wedding rings according to the customer’s own preferences. Feel free to contact us for special assignments. We go to great lengths to offer our customers the very best service!

flag no Gullgalleriet er ett av Trondheims eneste to gullsmedverksteder. Vi designer og lager smykker på bestilling, eventuelt ved bruk av kundens eget gull. Reparasjoner utføres, samt isetting av diamanter og andre stener. Vi lager gifteringer etter kundens egne preferanser. Ta gjerne kontakt for spesialoppdrag. Vi strekker oss langt for å kunne tilby våre kunder den aller beste service!