Trondheim


Food & Drink


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 73 53 61 40
Facebook
Website
Avd. Thomas Angells gt. 16


Share this page


Godt Brød
avd. Thomas Angells gt. 32


Godt Brød – vår visjon: God smak og God samvittighet.
– Et så rent og ærlig produkt som mulig.
– Oppmuntre til bevisste valg gjennom å benytte kun de beste råvarene.

Om kortreist mat:
Vi ser en klar sammenheng mellom kortreist og økologisk mat. Mat som har reist kort er miljøvennlig mat. I perioder kan vi på Godt Brød foretrekke et lokalt og kortreist ikke-økologisk alternativ, fremfor et økologisk alternativ langt borte fra.

Vi oppmuntrer potensielle leverandører til å vurdere økologisk drift. Blant annet samarbeider vi med Balholm om Rekruttfruktprosjektet. Prosjektet har støttet bønder i Sogn som har lagt om til økologisk frukt- og bærproduksjon. Våren 2012 ble den første juicen godkjent som økologisk. Det er vi stolte av! Nå er all juice vi gar fra Balholm økologisk, og siste smak i familien er eple og bringebær. Jepp, den er rågod.

Om økologi:
Alle økologiske matvarer i Norge skal ha et merke som viser at det er godkjent. I Norge har vi to økologiske merker: Ø-merket og Demeter-merket. Debio er utøvende kontrollmyndighet på vegne av Mattilsynet og Landbruks- og Matdepartementet. De kontrollerer og godkjenner gårdsbruk, foredlingsbedrifter, butikker, lagre og distributører i Norge. Se www.debio.no for mer informasjon.

Debio godkjenner også allerede sertifiserte økologiske matvarer som importeres fra andre land. For å gjøre denne godkjenningen mulig har sertifiseringsmyndighetene i forskjellige land gått sammen i IFOAM. Det er utarbeidet retningslinjer for hva som godkjennes som økologisk – og hva som ikke kan godkjennes. Fokuset har vært spesielt rettet mot landbruket, men de senere år har man også fokusert på havbruk, foredling av jordbruksprodukter og produksjon av forbruksartikler. Se www.ifoam.org for mer informasjon.

Godt Brød er godkjent av Debio, og sammen med våre leverandører har vi et nettverk av økologiske produsenter i ulike land som sikrer oss tilgang på økologiske råvarer av høy kvalitet.

Økomerking på Godt Brød:
Siden Godt Brøds produkter er basert på økologiske råvarer, blir vi jevnlig kontrollert av Debio. Debio kontrollerer at det er samsvar mellom råvarene vi kjøper inn, og det vi selger. De stiller strenge krav til merking av alle råvarer vi kjøper inn, måten vi produserer bakevarene våre på, og ikke minst hvordan vi merker våre produkter før salg. Dette skjer for at du som kunde skal være sikker på at vi bruker rene økologiske råvarer.