Trondheim


Food & Drink


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 73 53 52 53
Facebook
Website
Krambugata 12, 7010 Trondheim


Share this page


Krambua


Du befinner deg nå i den eldste delen av Trondheim. Like i nærheten, antageligvis ved det som i dag er Cicignons Plass, lå skipakrok, den første havnen på Nidarneset. Her vokste byen fram på 1000-tallet. I middelalderen var dette byens nordøstlige hjørne.Brattørveita var byen nordligste gate og het den gangen Nordfarergata.Her bodde de som handlet med nord-Norge.

Krambugata het Kaupmannastrede, og var byens hovedgate. Den gikk fra Brattørgata opp til ongsgården ved Nidarosdomen.Gaten hadde navn etter Kjøpmennene som hadde sine forretninger her, med front mot gaten, og brygger bak som strakte seg helt til elven. Senere var gaten kjent som Nedre Strede fordi den var nederste del av hovedgaten. På 1700-tallet endret den navn til Kremmerstredet.

Der Bakeriet Home Hotel ligger idag, startet Jacob Halseth bakeri i 1863. På den andre siden av gaten, i dag Olavskvartalet, var bakeriets pakkhus og mellager.Halseth bygde en 50 meter lang elektrisk jernbane som gikk i tunnel under krambugata fra bakeriet til mellageret. På hjørnet av Krambugata og Brattørgata hadde Halseth bakeriutsalg. Brødhyllene fra utsalget kan du i dag se her i Krambua. På den tomten Krambua ligger idag, ble Hotel Scandinaviae etablert i 1888. I 1904 brant hotellet ned til grunnen.

Arkitekt Hagbart Schytte-Berg sto for gjenoppføringen, og det nye hotellet sto ferdig i 1908. Det omfattet dette bygget, samt det som idag er kjent som Kleingården. Hele kvartalet ble kalt jugendkvartalet. Hotel Scandinavie holdt det gående til 1953, og innbefattet også den populære City Cafè.

Våre ansatte ønsker dere velkommen til en hyggelig matopplevelse i våre atmofærefylte lokaler