Oslo


Food & Drink


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:
+47 22 42 34 57
Website
Akershusstranda 23, 0150 Oslo


Share this page


Fenaknoken


flag no Fenaknoken ønsker å være en smeltedigel for norsk matkultur. Fenakanoken ønsker å synliggjøre at mat – næringsliv og kultur henger sammen. Fenaknoken ønsker å være et smykkke i oslo by Når du har spist spekemat fra Fenaknoken vet du hvordan spekemat skal smake! Fenaknoken kjent for sin spekemat Spekespisen gjør gode venner til bedre venner, og uvenner til venner.

flag en Fenaknoken want to be a melting pot of Norwegian culture. We want to demonstrate that food,  – business and culture are interrelated. Fenaknoken want to be a smykkke in oslo city
Once you’ve eaten cured from Fenaknoken know how cured meat should taste! Fenaknoken known for its cured meats Spekespisen make good friends better friends and foes to friends.