Oslo


Food & Drink


Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:




+47 906 01 585
joridxo@hotmail.no
Facebook
Jacob Aals gate 17, 0364 Oslo


Share this page


Lille Valkyrien Kaffe og Tehus


flag no  Valkyrien Kaffeforretning fra Vinkelgården er tilbake, nå som Lille Valkyrien Kaffe og Tehus, i Jacob Aalls gate 17. Vareutvalget er variert – fra nybrent kaffe og 100 sorter te – til ferske gårdsegg, honning og gaveartikler. Kom innom for en hyggelig handel eller ta en kaffe og nyt et gyllent øyeblikk i ”spesialbutikken med sjel”. Daglig leder heter Jorid Fjeld og hennes familie har drevet butikken i over 30 år.

flag en  Valkyrien Coffeestore from Vinkelgården is back, now as Lille Valkyrien Kaffe og Tehus, in Jacob Aalls gate 17. Our selection varies from freshly roasted coffee and 100 sorts of tea – to farm fresh eggs, honey and gift articles. Stop by for a nice shopping experience or have a cup of coffee and enjoy a golden moment in “the speciality store with a soul.” The store owner is Jorid Fjeld and her family has run the store for over 30 years.

flag no  I november gav posten ut både postkort og frimerker fra Oslo, og Lille Valkyrien Kaffe og Tehus var blandt motivene. Du får kjøpt dem i vår butikk!

flag en  In November, the postal service published both postcards and stamps from Oslo and Lille Valkyrien Kaffe og Tehus was among the motives. You can get them at our store!